Projelerimiz

Turizmde Hedef 2013 – Sodes Projemiz

Projemiz,  T.C. Kalkınma Bakanlığı – Mersin Valiliği SODES 2011 projeleri kapsamında hazırlanmıştır. Projemiz 24.11.2011 tarihinde başlamış olup 12 ay sürmüştür. Proje bütçemiz 170.375  TL’ dir. Projenin yürütücüsü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı, proje ortakları  Mersin Üniversitesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Belediyesi ve Toroslar Belediyesi’ dir.

Projemizin amacı, işgücü piyasası dışında kalan, yeterli eğitime sahip olmayan kişilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirip işgücü piyasasına kazandırılması, yoksulluğun azaltılarak yaşam kalitesinin artırılması, turizm sektöründe özellikle 2013 Akdeniz Oyunları ve benzeri etkinliklerde artan nitelikli ara eleman eksiğinin giderilmesi hedeflenmektedir. Böylece bölgenin acil ihtiyaç duyduğu, turizm sektöründeki ara eleman eksikliğini gidermek ve benzer eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek turizm eğitim merkezlerinin işlevselliğini arttırmaktır.

Projemiz, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde yaşayan, göçle gelip dezavantajlı konumda bulunan 18-29 yaş arası gençleri hedef almaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir