2011 Yılı Faaliyetlerimiz

Üyelerimize daha iyi hizmet vermek, amaçlarımıza ulaşmak için 31 Aralık 2011 tarihinde İktisadi İşletmemiz kuruldu.

22 Haziran 2011 tarihinde Koç Grubunun Ülkem İçin Kan Veriyorum Kampanyasına destek verildi.

PROJELERİMİZ

 1. İSPANYA’DA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR (INNOSYS)

Hibe Kaynağı: Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programı Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı-Leonardo Da Vıncı Hareketlilik Projeleri

Proje Başlama Tarihi: 01.10.2010 – 01.10.2011

Proje Süresi              : 12 ay

Proje Bütçesi             : 10.640,00 EURO

Proje Yürütücüsü: Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Tic. A.Ş.

Proje Ortakları      : Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı

MTOSB

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

MERSİN KOSGEB

Epati Bilişim Teknolojileri San.Tic.LTD.ŞTİ.

Veldo Mekanik ve Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)

Projenin Amacı: AB üyesi ülkelerde üniversite-sanayi işbirliği sistemlerinde yer alan aktörlerin nasıl bir yapılanma ile en verimli düzeyde hizmet sunduklarının incelenmesi, Mersin’e ve Türkiye’ye uyarlanması ile birlikte IASP’nin organizasyon yapısı ve diğer teknoparklar, üniversite araştırma merkezleri, yerel yönetim, KOBİler ile olan ilişkilerinin incelenmesi ve bu ilişkinin Mersin’e ve Türkiye’deki oluşuma entegre edilmesidir.

Hedef Kitle: VETPRO faaliyet türüne uygun düşen kamu, özel sektör, KOBİ ve sivil toplum kuruluşlarında mesleki eğitim ve öğretim alanında çalışan ve mesleki bilgilenmeye ihtiyaç duyan kişilerden oluşmaktadır.

Proje Faaliyetleri: Proje kapsamında 2011 yılında yurtdışına 1 hafta süre ile gidilecek ve oradaki uygulamalar incelenecektir. İncelenen üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarındaki yenilikçi yöntemler Mersin ve Tarsus’ta uygulanmaya çalışılacaktır. Yurt dışındaki mekanizmalarda sunulan eğitim hizmetlerinin Mersin’e ve sanayicilere uygulanması ile ilgili ilerde çalışmalar yapılacaktır.

T.C. Mersin Valiliği SODES kapsamında iki projemiz desteklenmektedir.

 1. TURİZMDE HEDEF 2013 PROJESİ

Hibe Kaynağı: T.C. Kalkınma Bakanlığı Mersin Valiliği SODES 2011

Proje Başlama Tarihi: 24.11.2011

Proje Süresi              : 12 ay

Proje Bütçesi             : 170.375,00TL

Proje Yürütücüsü      : Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı

Proje Ortakları           : Mersin Üniversitesi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Akdeniz Belediyesi

Toroslar Belediyesi

Projenin Amacı: İşgücü piyasası dışında kalan, yeterli eğitime sahip olmayan kişilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirip işgücü piyasasına kazandırılması, yoksulluğun azaltılarak yaşam kalitesinin artırılması, turizm sektöründe özellikle 2013 Akdeniz Oyunları ve benzeri etkinliklerde artan nitelikli ara eleman eksiği giderilmesi hedeflenmektedir. Böylece bölgenin acil ihtiyaç duyduğu turizm sektöründeki ara eleman eksikliğini giderecek ve benzer eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek turizm eğitim merkezlerinin işlevselliği arttırılacaktır.

Hedef Kitle: Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde yaşayan göçle gelip dezavantajlı konumda bulunan 18-29 yaş arası gençlerdir.

Proje Faaliyetleri: Eğitimler; Mersin merkez olmak üzere 2 dönemde 832 saat olmak kaydıyla 90 kişiye verilecektir. Program sonunda; otel ve restoran işletmeleri için yiyecek içecek hizmeti sunabilen servis elemanları ile birlikte aşçılar yetiştirilerek turizm sektöründe eksikliği hissedilen nitelikli personelin yerel işgücüne katılımı desteklenecektir. Kişisel gelişim eğitimleri, staj programları ve işgücü destek hizmetleri ile de göçle gelen hedef kitlenin kent ve iş hayatına entegrasyonları hızlandırılacaktır.

 1. EVDE ÇOCUK BAKICILIĞI

Hibe Kaynağı: T.C. Kalkınma Bakanlığı Mersin Valiliği SODES 2011

Proje Başlama Tarihi: 24.11.2011

Proje Süresi              : 11 ay

Proje Bütçesi             : 50.000,00TL

Proje Yürütücüsü      : Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ortakları           : Akdeniz Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Mersin Halk Eğitim Merkezi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı

Projenin Amacı: Proje, yerel karar vericilerin kadın istihdamı konusunda etkin işbirlikleri geliştirmesini ve işsizlik sorununa bölgesel katkı sağlamak, dışarıda çalışan kadınların evde bırakmak zorunda kaldıkları 0-3 yaş çocuklarının bakım ve eğitimi konusunda kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Hedef Kitle: Çoğunluğu Akdeniz ilçesinden olmak üzere diğer İlçelerden de 19-35 yaş arası lise mezunu, çalışmaya istekli 50 işsiz bayan belirlenerek evde çocuk bakımı eğitimi alacaklardır.

Proje Faaliyetleri: Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişim Bölümü yetkililerince düzenlenecek eğitim programı çerçevesinde 3 aylık teorik eğitimi 25erli 2 grup şeklinde Mersin Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecektir. Bu eğitimlerin ardından belirlenen kreşlerde ve evlerde 3 aylık uygulama eğitim stajı yapılacaktır. Uygulamalı eğitim stajı ve yapılacak sınav sonrası başarılı olanlara MEB onaylı sertifika verilecektir. Belgelerini alan kursiyerlerimiz proje kapsamında ortağımız MTSO EKAV bünyesinde profesyonel çalışma koşulları ve iş geliştirme, iş başvurusu ve iletişim konularında seminer alacaklardır.  Kursiyerlerimizin CV lerini yükleyebilecekleri ve genel olarak çalışmalar hakkında bilgi veren ve interaktif özelliğe sahip bir web sitesi hazırlanacaktır. Bu web sitesi aynı zamanda çocuk bakıcılığı alanında bir kaynak havuzu niteliği taşıyacak ve yapılacak çalışmalarla kamuoyuna tanıtılarak çocuk bakıcısı ihtiyacı olan aile ve kurumlara yardımcı olacaktır.

Iğdır İli Aralık İlçesi Hacıağa ve Bitlis Ahlat İlçesi Akçaören Köyü İlköğretim Okullarına birer adet bilgisayar yazıcısı alınmış ve gönderildi.
Kadri Şaman MTSO Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin İngilizcelerini geliştirmek için özel bir eğitmen tahsis edildi.
KOBİLERİN kurumsallaşmasına yardımcı olmak adına ABANK sponsorluğunda Boğaziçi Üniversitesi ile Sertifikalı Kurumsal KOBİ Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir.

İthalat – İhracat firmalarının personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Dış Ticaret eğitimlerine yoğun talep olmuş ve talepler doğrultusunda eğitimler düzenlenmiştir.
2011 yılında düzenlediğimiz eğitimler ise,

 1. 10 – 21 Ocak 2011 Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Eğitimi 42 kişi,
 2. 02 – 03 Şubat 2011 Maliyet Muhasebesi 21 kişi
 3. 15 – 18 Şubat 2011 Lojistik Yönetimi 33 kişi
 4. 21 Şubat – 04 Mart 2011 Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Eğitimi 37 kişi,
 5. 03 Mart – 07 Nisan 2011 Kurumsal KOBİ Yönetimi Eğitimi 165 kişi,
 6. 14 – 25 Mart 2011 Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Eğitimi 30 kişi,
 7. 14 Nisan 2011 İnsan Kaynakları Açılımında Performans Değerlendirme ve Yönetme 18 kişi,
 8. 18 – 29 Nisan 2011 Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Eğitimi 45 kişi,
 9. 28 – 29 Nisan 2011 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 42 kişi,
 10. 25 Nisan – 08 Haziran 2011 Uygulamalı E-Ticaret ve Pazarlama Eğitimi 14 kişi,
 11. 02 – 13 Mayıs 2011 Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Eğitimi 35 kişi,
 12. 09 – 10 Haziran 2011 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi 36 kişi,
 13. 13 – 14 Haziran 2011 Kalite ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi 38 kişi,
 14. 17 Haziran 2011 Poka Yoke (Hata Önleme Eğitimi) 27 kişi,
 15. 21 – 22 Haziran 2011 TSE Entegre İç Tetkik Eğitimi 38 kişi,
 16. 08 – 09 Temmuz 2011 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi 21 kişi,
 17. 04 Kasım 2011 GMP (İyi Üretim Uygulamaları) Eğitimi 25 kişi,
 18. 28 Aralık 2011 Zor İnsanlarla Baş Etmek Eğitimi 76 kişi olmak üzere eğitimlerimize 743 kişi katılmıştır.

DeMar DeRozan (Photograph. Nicky Win over)

Buy Reduced:
DeMar DeRozan has recently in relation to flatlined since his / her scorching start to the time of year.Womens 2023/24 Chelsea B.Badiashile 5 Away Navy Authentic soccer Jersey Given that Jan.2023/24 Chelsea Gusto 27 Home Blue Replica soccer Jersey Some,Youth Kids 2023/24 Chelsea Chukwuemeka 17 Away Navy Authentic soccer Jersey DeRozan possesses averaged Eleven.Womens 2023/24 Chelsea Ugochukwu 16 Home Blue Authentic soccer JerseySeveral details,2023/24 Chelsea Cuthbert 22 Away Navy Replica soccer Jersey 2.Beach Chelsea Jersey9 boards, One particular.Youth Kids 2023/24 Chelsea Perisset 15 Home Blue Authentic soccer Jersey2 help,Youth Kids 2023/24 Chelsea Lavia 45 Away Navy Authentic soccer Jersey A single.Mudryk Chelsea Jersey0 take,Youth Kids 2023/24 Chelsea Chalobah 14 Home Blue Replica soccer Jersey 0.Womens 2023/24 Chelsea Leupolz 8 Away Navy Authentic soccer JerseySome steals,Trevoh Chalobah Chelsea Jersey 0.Youth Kids 2023/24 Chelsea Lavia 45 Away Navy Replica soccer Jersey3 threes and a couple of.Youth Kids 2023/24 Chelsea Disasi 2 Home Blue Replica soccer JerseySeven turnovers for every game,2023/24 Chelsea Cankovic 28 Away Navy Replica soccer Jersey although shooting 35 % in the subject and also 73 % from the free-throw line.Youth Kids 2023/24 Chelsea Buchanan 26 Away Navy Authentic soccer Jersey That’azines good for top rated 3 hundred price,2023/24 Chelsea Sanchez 1 Goalkeeper Black Authentic soccer Jersey which is not publish the location of Compton concerning.2023/24 Chelsea Chilwell 21 Home Blue Authentic soccer Jersey This makes DeRozan any low-risk buy-low choice,Fishel Chelsea Jersey the top type.Beach Chelsea Jersey Andrea Bargnani‘ohydrates drawing near give back should help take a little force off of DeRozan,2023/24 Chelsea Nkunku 18 Away Navy Authentic soccer Jersey that really has a desirable roof.Kaneryd Chelsea Jersey If perhaps they finds that will touch he had in the initial few game titles in 2011-12,Womens 2023/24 Chelsea Andrey Santos 20 Home Blue Authentic soccer Jersey it’ll be well worth wasting 50 mere cents within the $ intended for.Womens 2023/24 Chelsea Maatsen 29 Home Blue Authentic soccer Jersey

Danny Granger may be pretty mediocre until now in 2010,Youth Kids 2023/24 Chelsea Perisset 15 Away Navy Replica soccer Jersey calculating Fifteen.2023/24 Chelsea Bright 4 Away Navy Replica soccer JerseyThree details,Youth Kids CUSTOM 2023/24 Chelsea Away Navy Authentic soccer Jersey Four.Womens 2023/24 Chelsea Aggie Beever-Jones 33 Home Blue Authentic soccer JerseySome rebounds,Cankovic Chelsea Jersey One particular.Youth Kids 2023/24 Chelsea Charles 21 Away Navy Replica soccer JerseySeveral assists,2023/24 Chelsea Nusken 6 Away Navy Authentic soccer Jersey 1.Womens 2023/24 Chelsea Nicky Evrard 16 Goalkeeper Black Authentic soccer JerseySeveral takes,Disasi Chelsea Jersey the prohibit,Youth Kids 2023/24 Chelsea Chilwell 21 Away Navy Replica soccer Jersey A single.Wesley Fofana Chelsea JerseyFive threes and Just one.Youth Kids 2023/24 Chelsea Maatsen 29 Away Navy Replica soccer JerseySeven turnovers every sport,Womens 2023/24 Chelsea Lavia 45 Home Blue Authentic soccer Jersey though shooting 24 percent from your floors in addition to 82 % with the range.Sanchez Chelsea Jersey Dream managers need to keep under consideration of which he’ohydrates nevertheless dealing with by using a bottom leg,Womens 2023/24 Chelsea James 24 Home Blue Authentic soccer Jersey and that is in part the reason for his or her inconsistency and also bad manufacturing.2023/24 Chelsea Nicky Evrard 16 Goalkeeper Black Authentic soccer Jersey On the other hand,Womens 2023/24 Chelsea Enzo 8 Away Navy Authentic soccer Jersey even with some of those unexciting numbers,Youth Kids 2023/24 Chelsea James 24 Away Navy Authentic soccer Jersey Granger’azines possessing top 60 worth.2023/24 Chelsea Caicedo 25 Away Navy Replica soccer Jersey In the event that he is able to pick up his / her precision from your ground again higher than 40 percent (which could most likely profit their scoring as well as three-point creating) and keep their turnovers low,Youth Kids 2023/24 Chelsea James 10 Away Navy Authentic soccer Jersey in which by itself could possibly container your ex directly into prime Forty terrain.Youth Kids 2023/24 Chelsea Caicedo 25 Home Blue Replica soccer Jersey

Amar’e Stoudemire provides averaged 12.3 points, Four.Your five boards, Two.A couple of aids, Zero.Eight bargains, 1.Only two hinders and three.8 turnovers within his very last some video games. Confident, he’ersus was battling along with bad trouble just lately, however there’ohydrates additional with engage in. As much as the public understands, he’ersus definitely not hurt, which in turn leaves us all to assume (certainly, a dangerous phrase) that he plus the bad Knicks are only dealing with several kinks. For Stoudemire, it’s most likely participating in together with Tyson Chandler, who’s most likely the reasons why Announc has seen his / her prevents every online game plummet coming from A single.Being unfaithful last time of year to 3.Some in 2010. Managers anxious for many change should target Stoudemire to be a buy-low candidate a" and produce a few daring using them.

Gerald Wallace is a roller coaster inside Economy is shown, where by he’s notched a new zero-point along with a one-point online game. Given that February. 12, Crash offers averaged Eleven.8 items, Seven.0 gets back, Several.0 helps, A single.8 takes, Zero.Half a dozen obstructs, Zero.6 threes and a pair of.5 turnovers, even though capturing 40 % from the field along with Fifty three percent in the free-throw line. Wallace remains averaging solid all-around numbers, sufficient reason for accounts implying he’ll forget about their person extendable to become the unrestricted no cost realtor, masters may trust in him or her discovering surer footing rapidly.

Ray Allen offers averaged 6.A few points, Several.7 rebounds, 1.7 assists, some sort of grab, 1.Three threes along with Just one.6 turnovers within his very last three video games. In that extend, he’ersus shot 30 % from the field. Intended for Allen as well as the Boston celtics, it appears rock bottom has been achieved. Allen injure his or her taking pictures hand Mon, so that may be bothering them. Speculate the celts trudge coupled as well as trade gossips work out as planned, Allen could eventually restore his wonderland benefit, that's mainly bound to his threes and free-throw shooting, a couple of things that will won’big t receive snuffed away that simply.

Chris Robert, Dwyane Go, Stream Lopez as well as different effective imagination avid gamers who are wounded should be considered buy-low applicants.

Sell Substantial:
MarShon Streams has averaged best 40 numbers because Economy is shown. Two, and that he appears to have a solid proper grip within the beginning SG job for the Nets at this time. Even so, his / her managers really should be mindful of the novice wall structure (which may help to make a shape sooner than expected in this condensed time; Brooks has averaged over Thirty-four moments for every sport given that Jan. 3, the biggest mark for rookie) along with the drawing near return of Stream Lopez. Streams appears to be as a trusted illusion tool through 4 seasons, nevertheless his / her trade importance won’capital t be this particular excessive for a lot longer.

Steve Nash will be hot at this time. In the final a number of video games, the actual Canadian experience offers averaged 21 years old.8 points, 1.Seven retrieves, 12.Several aids as well as Just one.Your five threes, although taking pictures Sixty three percentage from the industry and Seventy eight percent through the free-throw line. Even so, as stretch Nash provides averaged Thirty-four:30 regarding playing period per video game, far above the actual 29 mins for every game they has been calculating in advance. Depend on his / her mins getting pulled back, in addition to a couple of DNPs prior to period concludes. Their buy and sell importance is excellent right now, with his fantastic proprietors should be searching for far more reliable alternatives in substitution for Nash.

Andray Blatche possesses double-doubled as part of his a pair of activities because his returning from about three continuous DNPs that has a shoulder damage. However of which shoulder ought to be an issue intended for his / her dream entrepreneurs. Blatche is a huge person whom launches terribly from your field and doesn’t do anything too particular for wonderland applications, and his weak glenohumeral joint helps make your pet much less appealing. Their entrepreneurs ought to transfer him as soon as they may.

Hedo Turkoglu is most significant situations of the year. The stand apart numbers up to now are already his A couple of.A few threes every online game and Fifty percent taking pictures with the area. Turkoglu is really a profession Forty three % shooting with the flooring, making both those figures unsustainable. His / her owners really should market higher before his value forms backpedal to be able to where it must be.

Mario Chalmers has had himself a dandy 2011-12 NBA season thus far. Planning straight into Thursday’ohydrates game, he had been shooting Fifty-four per cent with the discipline and also striking A couple of.Just one threes for every recreation. Such as the dude previously mentioned, people quantities appear to be somewhat challenging for your pet to help keep, since Chalmers opportunity 40 % with the area within his initial two times inside league. How is it possible which he’s just discovered their effect and luxury zone with this group? Guaranteed. Will it be smart to wager upon it? Most likely not, particularly with Norris Cole efficient at hammering scorching blotches as well as Dwyane Wade‘ersus go back anywhere within the unseen-but-probably-close skyline.

Throughout 4 seasons, make sure to abandon questions, feedback, problems, industry offers, roster troubles plus more inside the reviews beneath.

Follow Jerr in Twitting on @fbasketballblog.

Follow Cent upon Twitter on @DimeMag.

Become hot for Cent Publication on Myspace Below.