2011 Yılı Faaliyetlerimiz

Üyelerimize daha iyi hizmet vermek, amaçlarımıza ulaşmak için 31 Aralık 2011 tarihinde İktisadi İşletmemiz kuruldu.

22 Haziran 2011 tarihinde Koç Grubunun Ülkem İçin Kan Veriyorum Kampanyasına destek verildi.

PROJELERİMİZ

 1. İSPANYA’DA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR (INNOSYS)

Hibe Kaynağı: Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programı Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı-Leonardo Da Vıncı Hareketlilik Projeleri

Proje Başlama Tarihi: 01.10.2010 – 01.10.2011

Proje Süresi              : 12 ay

Proje Bütçesi             : 10.640,00 EURO

Proje Yürütücüsü: Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Tic. A.Ş.

Proje Ortakları      : Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı

MTOSB

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

MERSİN KOSGEB

Epati Bilişim Teknolojileri San.Tic.LTD.ŞTİ.

Veldo Mekanik ve Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)

Projenin Amacı: AB üyesi ülkelerde üniversite-sanayi işbirliği sistemlerinde yer alan aktörlerin nasıl bir yapılanma ile en verimli düzeyde hizmet sunduklarının incelenmesi, Mersin’e ve Türkiye’ye uyarlanması ile birlikte IASP’nin organizasyon yapısı ve diğer teknoparklar, üniversite araştırma merkezleri, yerel yönetim, KOBİler ile olan ilişkilerinin incelenmesi ve bu ilişkinin Mersin’e ve Türkiye’deki oluşuma entegre edilmesidir.

Hedef Kitle: VETPRO faaliyet türüne uygun düşen kamu, özel sektör, KOBİ ve sivil toplum kuruluşlarında mesleki eğitim ve öğretim alanında çalışan ve mesleki bilgilenmeye ihtiyaç duyan kişilerden oluşmaktadır.

Proje Faaliyetleri: Proje kapsamında 2011 yılında yurtdışına 1 hafta süre ile gidilecek ve oradaki uygulamalar incelenecektir. İncelenen üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarındaki yenilikçi yöntemler Mersin ve Tarsus’ta uygulanmaya çalışılacaktır. Yurt dışındaki mekanizmalarda sunulan eğitim hizmetlerinin Mersin’e ve sanayicilere uygulanması ile ilgili ilerde çalışmalar yapılacaktır.

T.C. Mersin Valiliği SODES kapsamında iki projemiz desteklenmektedir.

 1. TURİZMDE HEDEF 2013 PROJESİ

Hibe Kaynağı: T.C. Kalkınma Bakanlığı Mersin Valiliği SODES 2011

Proje Başlama Tarihi: 24.11.2011

Proje Süresi              : 12 ay

Proje Bütçesi             : 170.375,00TL

Proje Yürütücüsü      : Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı

Proje Ortakları           : Mersin Üniversitesi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Akdeniz Belediyesi

Toroslar Belediyesi

Projenin Amacı: İşgücü piyasası dışında kalan, yeterli eğitime sahip olmayan kişilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirip işgücü piyasasına kazandırılması, yoksulluğun azaltılarak yaşam kalitesinin artırılması, turizm sektöründe özellikle 2013 Akdeniz Oyunları ve benzeri etkinliklerde artan nitelikli ara eleman eksiği giderilmesi hedeflenmektedir. Böylece bölgenin acil ihtiyaç duyduğu turizm sektöründeki ara eleman eksikliğini giderecek ve benzer eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek turizm eğitim merkezlerinin işlevselliği arttırılacaktır.

Hedef Kitle: Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde yaşayan göçle gelip dezavantajlı konumda bulunan 18-29 yaş arası gençlerdir.

Proje Faaliyetleri: Eğitimler; Mersin merkez olmak üzere 2 dönemde 832 saat olmak kaydıyla 90 kişiye verilecektir. Program sonunda; otel ve restoran işletmeleri için yiyecek içecek hizmeti sunabilen servis elemanları ile birlikte aşçılar yetiştirilerek turizm sektöründe eksikliği hissedilen nitelikli personelin yerel işgücüne katılımı desteklenecektir. Kişisel gelişim eğitimleri, staj programları ve işgücü destek hizmetleri ile de göçle gelen hedef kitlenin kent ve iş hayatına entegrasyonları hızlandırılacaktır.

 1. EVDE ÇOCUK BAKICILIĞI

Hibe Kaynağı: T.C. Kalkınma Bakanlığı Mersin Valiliği SODES 2011

Proje Başlama Tarihi: 24.11.2011

Proje Süresi              : 11 ay

Proje Bütçesi             : 50.000,00TL

Proje Yürütücüsü      : Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ortakları           : Akdeniz Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Mersin Halk Eğitim Merkezi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı

Projenin Amacı: Proje, yerel karar vericilerin kadın istihdamı konusunda etkin işbirlikleri geliştirmesini ve işsizlik sorununa bölgesel katkı sağlamak, dışarıda çalışan kadınların evde bırakmak zorunda kaldıkları 0-3 yaş çocuklarının bakım ve eğitimi konusunda kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Hedef Kitle: Çoğunluğu Akdeniz ilçesinden olmak üzere diğer İlçelerden de 19-35 yaş arası lise mezunu, çalışmaya istekli 50 işsiz bayan belirlenerek evde çocuk bakımı eğitimi alacaklardır.

Proje Faaliyetleri: Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişim Bölümü yetkililerince düzenlenecek eğitim programı çerçevesinde 3 aylık teorik eğitimi 25erli 2 grup şeklinde Mersin Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecektir. Bu eğitimlerin ardından belirlenen kreşlerde ve evlerde 3 aylık uygulama eğitim stajı yapılacaktır. Uygulamalı eğitim stajı ve yapılacak sınav sonrası başarılı olanlara MEB onaylı sertifika verilecektir. Belgelerini alan kursiyerlerimiz proje kapsamında ortağımız MTSO EKAV bünyesinde profesyonel çalışma koşulları ve iş geliştirme, iş başvurusu ve iletişim konularında seminer alacaklardır.  Kursiyerlerimizin CV lerini yükleyebilecekleri ve genel olarak çalışmalar hakkında bilgi veren ve interaktif özelliğe sahip bir web sitesi hazırlanacaktır. Bu web sitesi aynı zamanda çocuk bakıcılığı alanında bir kaynak havuzu niteliği taşıyacak ve yapılacak çalışmalarla kamuoyuna tanıtılarak çocuk bakıcısı ihtiyacı olan aile ve kurumlara yardımcı olacaktır.

Iğdır İli Aralık İlçesi Hacıağa ve Bitlis Ahlat İlçesi Akçaören Köyü İlköğretim Okullarına birer adet bilgisayar yazıcısı alınmış ve gönderildi.
Kadri Şaman MTSO Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin İngilizcelerini geliştirmek için özel bir eğitmen tahsis edildi.
KOBİLERİN kurumsallaşmasına yardımcı olmak adına ABANK sponsorluğunda Boğaziçi Üniversitesi ile Sertifikalı Kurumsal KOBİ Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir.

İthalat – İhracat firmalarının personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Dış Ticaret eğitimlerine yoğun talep olmuş ve talepler doğrultusunda eğitimler düzenlenmiştir.
2011 yılında düzenlediğimiz eğitimler ise,

 1. 10 – 21 Ocak 2011 Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Eğitimi 42 kişi,
 2. 02 – 03 Şubat 2011 Maliyet Muhasebesi 21 kişi
 3. 15 – 18 Şubat 2011 Lojistik Yönetimi 33 kişi
 4. 21 Şubat – 04 Mart 2011 Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Eğitimi 37 kişi,
 5. 03 Mart – 07 Nisan 2011 Kurumsal KOBİ Yönetimi Eğitimi 165 kişi,
 6. 14 – 25 Mart 2011 Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Eğitimi 30 kişi,
 7. 14 Nisan 2011 İnsan Kaynakları Açılımında Performans Değerlendirme ve Yönetme 18 kişi,
 8. 18 – 29 Nisan 2011 Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Eğitimi 45 kişi,
 9. 28 – 29 Nisan 2011 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 42 kişi,
 10. 25 Nisan – 08 Haziran 2011 Uygulamalı E-Ticaret ve Pazarlama Eğitimi 14 kişi,
 11. 02 – 13 Mayıs 2011 Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Eğitimi 35 kişi,
 12. 09 – 10 Haziran 2011 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi 36 kişi,
 13. 13 – 14 Haziran 2011 Kalite ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi 38 kişi,
 14. 17 Haziran 2011 Poka Yoke (Hata Önleme Eğitimi) 27 kişi,
 15. 21 – 22 Haziran 2011 TSE Entegre İç Tetkik Eğitimi 38 kişi,
 16. 08 – 09 Temmuz 2011 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi 21 kişi,
 17. 04 Kasım 2011 GMP (İyi Üretim Uygulamaları) Eğitimi 25 kişi,
 18. 28 Aralık 2011 Zor İnsanlarla Baş Etmek Eğitimi 76 kişi olmak üzere eğitimlerimize 743 kişi katılmıştır.