Misyonumuz ve Vizyonumuz

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2013-2016 dönemi için hazırlamış olduğu Stratejik Planı ve Çalışma Programında, Odanın Misyonunu ve vizyonunu aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Misyonumuz: Düşleneni gerçekleştirmek

5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde; bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak biçimde, üyelerimizin sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak her türlü hizmeti; sosyal sorumluluğumuzun bilincinde, çağdaş yönetim anlayışı ile kurumsal bir yapı içerisinde, uluslararası standartlarda sunmak.

Vizyonumuz: Olmayanı düşlemek

Mevzuatla tanımlanmış şartların dışına çıkmamak koşulu ile;

  • Çağdaş Yönetim Anlayışı ile yönetilen,
  • Hizmetlerini, üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştiren,
  • Şeffaf ve kaliteli hizmet anlayışıyla, üye memnuniyetini sağlayan,
  • Bölgesel kalkınmada, kilit karar alıcıların önemsediği ve değer verdiği,
  • Yönetim anlayışı, hizmet sunumu ve sosyal sorumluluk bilinciyle,

bölgesel ve ulusal bazda referans olmaktır.