Duyurular

Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi 23-24 Ekim 2017

23-24 Ekim 2017 Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi Odamız 4.kat toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

Söz konusu eğitime ilişkin detaylı bilgi aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Eğitime talebin yoğun ve kontenjanın sınırlı olması sebebiyle katılım durumunuzu aşağıdaki formu doldurarak en geç 13 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar 237 77 22 nolu faksa veya ekav@mtso.org.tr mail adresine iletmenizi bekler, saygılar sunarız.

————

Eğitim Konusu Kimyasallarla Güvenli Çalışma (*)
Eğitim Tarihi 23-24 Ekim 2017 (09:00-16:00)
Eğitimi Kurumu ÇASGEM (Katılım Sertifikası verilecektir.)
Eğitim Ücreti 400 TL (KDV Dahil) 

Katılım Ücreti:   MTSO 4. kat EKAV’a veya 

T.İş Bankası Uray Şubesi TR14 0006 4000 0016 6070 990213IBAN Nolu hesaba yatırılacaktır.

Kayıt İçin 238 95 00/203 Yasemin YANPAR
Eğitime katılacak Kişinin
Ad-soyadı
Cep Tel
e-mail
Firma Adı

(*)Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi, sadece patlamadan korunma dokümanı hazırlama alanında çalışanlar için değil kimya sektöründe veya tehlikeli kimyasallarla çalışılan tüm iş yerlerinde görev alan profesyonellerin katılımları için tavsiye edilen bir eğitimdir.

Kimyasallarla Güvenli Çalışma ;

EĞİTİM İÇERİĞİ

 (2 Gün-12 Saat)

 • Kimyasallara genel bakış

(Temel kimyasal bilgileri

Kimyasal ve fiziksel özelliklerin tanımları ve etkileri)

 • Kimyasallardan nasıl etkileniriz?
 • Kimyasalların sağlıkla ilgili riskleri

(toksik, tahriş edici, kanserojen, mutajen maddeler; örnekler, etkileri)

 • Kimyasalların güvenlikle ilgili riskleri

(alevlenir, parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici maddeler; örnekler)

 • Kimyasalların güvenlik risklerini belirleyen etkenler

(fiziksel halleri, kimyasal özellikleri, kaynama noktaları, kaynama, patlama vb. noktaları)

 • Kimyasalların çevreyle ilgili riskleri

 (Yangın, patlama, toksik, çevre etkileri ve tanımları)

 • Kimyasallarla ilgili dinamik riskler

Güvenlik (security) ile ilgili riskler, kayıt, sabotaj, hırsızlık, formül güvenliği vb.

 • Kimyasalların birbirleri ile etkileşimleri
 • İnsan faktörleri
 • Kimyasalların risklerini nasıl azaltabiliriz?
 • Üretim ve kullanımda
 • Depolamada
 • Taşımada
 • Atık ve bertaraf işlerinde

Kimyasalların işletmeye girişi (Örnek bir uygulama ile) sırasında riskler

Kimyasalların depolanması sırasında riskler

Kimyasalların elleçlenmesi, üretimi, paketlenmesi, yaratacağı atıklar ve bertarafı sırasında riskler

 • Proseslere özel riskler

Yangın veya patlama riski gibi

 • Güvenlik yönetimi/ Kimyasal Yönetim Sistemi (KYS) ve bileşenleri
 • Bilgi sağlanması

Kimyasalların sınıflandırılması

Güvenlik bilgi formları

Sağlık gözetim sonuçları

Ortam ölçüm sonuçları

Tedarikçiden sağlanacak ek bilgiler

 • Risklerin saptanması ve değerlendirilmesi

Risk değerlendirme çalışmalarına kimyasalların özelliklerinin etkisi

 • Risklerin önlenmesi
 • Olaylar, kazalar ve acil durumlar
 • Çalışanların eğitimi
 • Sağlık izlemi
 • Kullanılabilecek KKD’lerin araştırılması ve satın alınması
 • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması
 • Denetim/Teftiş
 • Satın alma, kayıt ve iletişim
 • Kimyasallarla çalışmada güvenlik yönetimini destekleyici düzenlemeler

İlgili Bakanlıkların çıkardığı yönetmelikler, düzenlemeler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir