Temel İlkyardım Eğitimi

Değerli Üyemiz,

İlkyardım yönetmeliği gereği tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan her 20 kişiden bir kişinin “Temel İlkyardım Eğitimi” alması zorunlu kılınmış olup aksi durumda cezai yaptırım uygulanacağı belirtilmiştir.

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı
Madde 16 – (Madde başlığı ile birlikte değişik madde 18.03.2004 -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
Müeyyideler
Madde 29 –
Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295. maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

Bu bağlamda 21-22 Mart 2017 tarihinde “Temel İlkyardım Eğitimi” düzenlenecektir.

Temel İlk Yardım Eğitim İçeriği

•    Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatı.
•    Giriş olay yeri değerlendirme,
•    Temel Yaşam Desteği ( Bebek),
•    Temel Yaşam Desteği ( Çocuk ve yetişkin),
•    Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım,
•    Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
•    Zehirlenmelerde ilk yardım,
•    Boğulmalarda ilk yardım,
•    Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım,
•    Yanık ve donmalarda ilk yardım,
•    Elektrik çarpmalarında ilk yardım,
•    Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım,
•    Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım,
•    Hasta, yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.

Eğitime katılmak için ekteki başvuru formunu doldurup en geç 17.03.2017 tarihine kadar kesin kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi hakkında: 
Eğitim tarihi ve saati: 21-22.03.2017 / 09.00-17.00
Eğitim yeri: MTSO 4. Kat
Eğitim ücreti: 145TL (KDV dahil)
Son başvuru tarihi: 17.03.2017 (ücretin son ödeme tarihi)

Ayrıntılı bilgi için tel: 0324 231 2525